Reparation Skogsbilvägar Dalarna

Reparation Skogsbilvägar Dalarna

Reparation Skogsbilvägar Dalarna – Reparation Skogsbilvägar Dalarna

En skogsbilväg kräver mycket underhåll. Om den blir eftersatt så kommer vägen på bara några år att falla sönder fullständigt och bli obrukbar. Behöver du reparation skogsbilvägar Dalarna så är det klokt att vända sig till proffs.

En skogsbilväg utsätts för väldigt stora påfrestningar. När tjälen släpper om våren så är vägen som allra skörast och behöver omsorg. För er som äger sådan väg är det lätt att skjuta upp reparationer och underhåll till nästkommande år. Men detta ökar risken markant för bestående skador.

Anlita proffs

En skogsbilväg behöver vårdas kontinuerligt. En gång om året är det bra att låta en fackman hyvla vägen. Detta gör att materialet blandar sig ordentligt och ger en större läraktighet. Det kan också behövas läggas på ett nytt lager material överst på vägbanan. Behöver du reparation skogsbilvägar Dalarna så är det bra att vända sig till en entreprenör som känner till de lokala förutsättningarna i Dalarna och som kan länets skogsvägar.

Detta material ska vara av en viss storlek. Att lägga på mindre grus eller annat material som inte håller måttet är bara bortkastad tid, för att inte tala om pengarna som det kostar. Genom att underhålla er väg varje år och vara noggrann med hur det görs så kommer ni att spara pengar på sikt. Det är billigare att vara noga nu i stället för att slippa ta hela kostnaden när vägen har gått sönder.

Några bra saker att tänka på

För att få en skogsbilväg som håller över lång tid så finns det några saker som är bra att tänka på. När snön smälter om våren så var noga med att ta bort snö i dikena. Detta gör att tjälen smälter mer jämt kring vägkroppen.

Tänk också på att vara försiktig med att köra på vägen under snösmältningen när underlaget är som känsligast, låt den torka upp ordentligt först.

Reparation Skogsbilvägar Dalarna