Skogsentreprenad


Fackmannamässig Skogsentreprenad som är hållbar


Vi utför erfaren och omsorgsfull skogsentreprenad. Hedlunds Gräv har lång erfarenhet av att arbeta med den svenska skogen. Om ni anlitar oss så försäkrar ni er också om en stabil återväxt av er skog.

Oavsett vilka uppgifter ni har behov av i er skog så kan vi utföra dem. Allt från avverkning till andra entreprenader sköts fackmannamässigt och effektivt. När man arbetar i skogen så gäller det att tänka rätt. Träd, växter och djur är känsliga. Därför är det absolut nödvändigt att störa så lite som möjligt. Vi arbetar för ett hållbart skogsbruk som gör att skogen bevaras för lång tid framöver.

Hållbart skogsbruk

Dessutom är det helt avgörande att de som utför skogsentreprenad har all kunskap och de certifikat som krävs för att göra arbetet. Vi på Hedlunds har all denna kunskap och kan därför stolt säga att vi arbetar med skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Våra maskinister har arbetat i alla typer av skog som finns i den svenska floran. Det har gett oss en unik kunskapsbank och erfarenhet som gör det möjligt att verka i olika miljöer. Vi har kompetens för natur och miljövård. Detta gör att vi kan arbeta med hela processen, från den första gallringen, till slutavverkning för att slutligen frakta timret till skotare.

Kompetent maskinpark

Vi på Hedlunds har också en modern maskinpark med de bästa maskinerna som finns att köpa. För oss är det viktigt att hela tiden vara uppdaterade med den senaste teknologin för att vi ska kunna utföra allt arbete på ett bra sätt. Samtidigt har vi också den traditionella kunskapen om skogen och det hantverk som krävs för att arbeta i den på ett effektivt och etiskt sätt.

Skogen är ett av de viktigaste svenska kulturskatterna och tillgångarna. Vår skog är sammanlagt värd väldigt stora summor och det är något som vi också ska förvalta till kommande generationer. Därför har vi på Hedlunds Gräv fokuserat oss på att utföra skogsentreprenad som är hållbart och skonsamt mot skogen. Hör av er till oss för att få konsultation, eller fråga om offert.