Markentreprenad

Fackmannamässig markentreprenad som gör skillnad.

Hedlunds Gräv är er kompletta entreprenör för alla typer av markentreprenad.
Vi kan utföra alla typer av arbeten. Vår erfarna och kompetenta personal utför allt arbete smidigt och effektivt.

Det ska vara enkelt att få markentreprenad utfört.
För oss på Hedlund är det en viktig del av servicen att snabbt komma på plats och

För oss är det viktigt att utföra alla arbeten med stor kunskap om mark och natur. Därför har vi också med åren tillagt oss en bred och vetenskapligt baserad kunskap om förutsättningarna i olika marktyper och geologi.

Hos oss får du alla typer av markentreprenad utförd. Både privatpersoner, företag eller myndigheter kan anlita oss och känna sig trygga med att arbetet utförs av fackmannamässigt kunniga personer. Vi har också en modern maskinpark och ser till att våra maskiner är uppdaterade och håller den senaste tekniska standarden.

Vi är en liten firma, men har det stora företagets kompetens. Genom att utbilda vår personal och handplocka de bästa yrkesarbetarna så har vi skapat ett team som kan utför alla typer av arbeten. Styrkan i att vara en liten firma är att vi kan ge våra kunder en personlig service, samtidigt som det gör oss effektiva.

Enskilt avlopp
Vi har också utbildat oss genom Falu kommun och kan därmed också installera enskilda avlopp. Det ger oss en bred kompetensbas som gagnar våra kunder. Om du behöver ett enskilt avlopp installerat så gör vi det enkelt. Kontakta oss, så sköter vi all kontakt med miljökontoret på orten där du bor.

Kontakta oss
Hör av er till oss på Hedlunds Gräv för att ställa frågor om markentreprenad. Vi kan med vår erfarenhet ganska snabbt ge er en offert på vad arbetet kommer att kosta och en tidsram när det är klart. När ni anlitar oss så är det också en försäkring på att ni får arbetet utfört på ett professionellt och säkert sätt.

Några exempel på våra tjänster:
Vägunderhåll
Enskilda avloppsanläggningar
Tomtplanering
Jordvärmeanläggning
...och mycket annat!

Skogsentreprenad
‍‍

Fackmannamässig Skogsentreprenad som är hållbar

Vi utför erfaren och omsorgsfull skogsentreprenad. Hedlunds Gräv har lång erfarenhet av att arbeta med den svenska skogen. Om ni anlitar oss så försäkrar ni er också om en stabil återväxt av er skog.

Oavsett vilka uppgifter ni har behov av i er skog så kan vi utföra dem. Allt från avverkning till andra entreprenader sköts fackmannamässigt och effektivt. När man arbetar i skogen så gäller det att tänka rätt. Träd, växter och djur är känsliga. Därför är det absolut nödvändigt att störa så lite som möjligt. Vi arbetar för ett hållbart skogsbruk som gör att skogen bevaras för lång tid framöver.

Hållbart skogsbruk

Dessutom är det helt avgörande att de som utför skogsentreprenad har all kunskap och de certifikat som krävs för att göra arbetet. Vi på Hedlunds har all denna kunskap och kan därför stolt säga att vi arbetar med skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Våra maskinister har arbetat i alla typer av skog som finns i den svenska floran. Det har gett oss en unik kunskapsbank och erfarenhet som gör det möjligt att verka i olika miljöer. Vi har kompetens för natur och miljövård. Detta gör att vi kan arbeta med hela processen, från den första gallringen, till slutavverkning för att slutligen frakta timret till skotare.

Kompetent maskinpark

Vi på Hedlunds har också en modern maskinpark med de bästa maskinerna som finns att köpa. För oss är det viktigt att hela tiden vara uppdaterade med den senaste teknologin för att vi ska kunna utföra allt arbete på ett bra sätt. Samtidigt har vi också den traditionella kunskapen om skogen och det hantverk som krävs för att arbeta i den på ett effektivt och etiskt sätt.

Skogen är ett av de viktigaste svenska kulturskatterna och tillgångarna. Vår skog är sammanlagt värd väldigt stora summor och det är något som vi också ska förvalta till kommande generationer. Därför har vi på Hedlunds Gräv fokuserat oss på att utföra skogsentreprenad som är hållbart och skonsamt mot skogen. Hör av er till oss för att få konsultation, eller fråga om offert.

Maskinpark

Hedlunds Gräv och Skogsentreprenad är ett flexibelt entreprenadföretag med en bred maskinpark

Vår maskinpark består av:

Grävlastare Huddig 1160 (-00) med buskröjningsaggregat

Bandgrävare Hitachi ZX135US Miljöcertifierad med skördarutrustning (-13) Abelco XC135 (-11)

Hjulgrävare Hitachi ZX140W (-12)

Skördare Ecolog 560C (-10) Ecolog 560D Blue (–13)

Skotare Ecolog 574C (-12)

Traktor Valtra 6350 Hitech (-07) Valtra T202 Direct med underbett för hyvling av vägar, snöröjning och sandning Trailer för flytt av entreprenadmaskiner